Nieuwsbrief

Subscribe Here


Receive HTML?

Joomla Extensions powered by Joobi

Vraag: Wat is EFR?
Antwoord: Emergency First Response is een nieuw eerste hulp programma dat door Emergency First Response Corp. een PADI onderneming gegeven wordt. Naast levensreddende handelingen (CPR) en tweede beoordeling (First Aid) geeft het Emergency First Response programma eerste hulp en reanimatie instructie, Automatische Externe Defibrillator (AED) opleidingen, het stikken van een volwassenen die bij bewustzijn is en orientaties van het toedienen van zuurstof in noodgevallen.
 
Vraag: Wie kan de Emergency First Response cursus volgen?
Antwoord: Iedereen die geïnteresseerd is in het leren of updaten van zijn eerste hulp en reanimatie vaardigheden.
 

Waarom Emergency First Response?
Ongelukken en ziekteverschijnselen komen iedere dag voor. Sommige mensen hebben alleen een helpende hand nodig terwijl anderen permanent letsel kunnen overhouden als ze geen hulp krijgen. Doordat je de Emergency First Response CPR/eerste hulp meester bent, kun je belangrijke hulp bieden aan
diegenen die het nodig hebben. Je leert de belangrijke vaardigheden die gebaseerd zijn op de visie van Basic Life Support (BLS) Working Group van de International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR).
Het programma is gebaseerd op het bestaande instructie programma die vervolgens via een educatief protocol herschreven is zodat er een hoogwaardig leerprogramma ontstaan is.
Emergency First Response cursussen voldoen aan de voorschriften van certificatie door the American Council on Exercise. Voor Belgie betekent dit dat dit programma ook door de ARAB Dienst erkend wordt.
Emergency First Response is een flexibele cursus die de mogelijkheid heeft de kennis op verschillende manieren op te doen. Zo kunt u thuis in uw eigen tijd en eigen tempo de video bekijken en vervolgens de trainingsessies met uw EFR instructeur afronden.
Programma's Emergency First Response
 
Levensreddende handelingen (CPR)
Emergency First Response levensreddende handelingen (CPR) leert je om te gaan met levens bedreigende noodgevallen. Je zult je concentreren op primaire zorg door een combinatie van theoretische kennis, praktische vaardigheden en door het oefenen van realistische scenario's zodat je zeker weet dat je de theoretische kennis en de praktische vaardigheden begrepen hebt. Tevens kun je laten zien dat je het vertrouwen hebt om je vaardigheden te gebruiken.
 
 
Hier volgen de levensreddende handelingen (CPR) vaardigheden:
 • Beoordelen van de situatie
 • Gebruik maken van beschermingsmiddelen
 • Eerste beoordeling
 • Mond op mond beademing
 • Uitwendige hartmassage
 • Controleren van hevige bloedingen
 • Shock management
 • Ruggegraat management
Je kan ook deelnemen aan een Automatische Externe Defibrillator (AED) training, leren hoe je een stikkende volwassene, die bij bewustzijn is, kunt helpen of een orientatie krijgen in het toedienen van zuurstof.
 
 
Tweede beoordeling (First Aid)
Tweede beoordeling beslaat het gedeelte van verwondingen en ziekte gevallen die niet direct levensbedreigend zijn. Je leert ook wat je kunt doen als ambulance of arts niet bereikbaar zijn of vertraging heeft. Dit gedeelte concentreert zich op de aanvullende beoordeling van de eerste hulp door de combinatie van theoretische kennis en praktische vaardigheden in een realistisch scenario toe te passen.
 
De tweede beoordeling vaardigheden zijn:
 • Behandelen van verwondingen
 • Behandelen van ziekteverschijnselen
 • Verbanden aanleggen
 • Spalken bij dislocatie's en breuken
 
Eerste hulp op het werk
De Emergency First Response eerste hulp op het werk cursus wordt erkend door de ARAB wetgeving. Dit programma voldoet aan de verplichte vereisten van het tenminste 1 eerste hulpverlener aanwezig zijn op de werkplek voor het personeel in Belgie.
 
 
Deze cursus bestaat uit theorie en praktijklessen.
 
Kostprijs : 150 € (all in)